HUNTERS

Sürdürülebilir Turizm Politikamız

DOĞAYI VE GELECEĞİ ÖNEMSİYORUZ

Söz kamaştırıcı EGE manzaralarıyla, muhteşem doğası ve kusursuz hizmet anlayışını tüm paydaşlarımız ile birlikte siz değerli misafirlerimize en yüksek kalitede tatil deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda;

Yasak Gereklilikler

Tüm ürün ve hizmet süreçlerimizde yasal mevzuata ve hukukun üstünlüğüne saygı duyarak Ulusal ve Uluslararası Kanunlara ve İlgili diğer kanunlara, kurumumuzun uymakla

yükümlü olduğu diğer şartlara uygun hareket ediyoruz.

Paydaşlarımızın Güvenliği ve İnsana Yatırım

Tüm paydaşlarımız en değerli varlığımızdır.

Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve dahi tüm paydaşlarımızın sağlığı ve güvenliği

önceliğimizdir. Sağlık ve güvenlik bilincini arttırmaya yönelik tüm çalışanlarımıza sürekli

eğitimler verilmekte, riskler sürekli gözden geçirilmekte ve gelişen şartlar doğrultusunda

riskleri azaltmaya yönelik teknolojik gelişmeleri takip ediyor ve titizlikle uyguluyoruz.

Tüm paydaşlar fikir, inanç özgürlüğüne sahip olup kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf,

yaş ve birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılık yapmıyoruz. İnsan haklarının korunması temel

kuralımızdır.

Misafir Memnuniyeti

Misafirlerimiz var olma sebebimizdir. Her türlü kaynaktan gelen tüm misafir öneri ve

şikayetlerini takip etmek, şikayetleri etik davranış kurallarına uygun şekilde çözümlemek ve

misafirlerimizi bu konuda şeffaf şekilde bilgilendirerek şikayetleri kendimiz için fırsata

dönüştürmeyi sağlıyoruz.

Çevreye Saygı ve Doğal Yaşamı Koruma

Tüm faaliyetlerimizde doğal çevreyi korumaya olan bağlılığı ilke edinerek ve kaynaklarımızı

en verimli şekilde kullanarak çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamayı,sıfır atık kapsamında

atık miktarımızı azaltarak ve oluşanların dda geri dönüşümü sağlayarak doğaya zararsız

hale getirmeyi, iklim değişikliğini azaltmayı ve biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunması

konusunda hassasiyet gösteriyoruz.

Enerji Tasarrufu

Otellerimizde enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak ve alternatif yenilenebilir

kaynakları kullanımını artırarak, enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz

Gıda Güvenliği – Hijyen

Kalite ve gıda güvenliği ilkelerine Uygun Ürünler ve sunmak için gıda zinciri boyunca gıda

güvenliği yönetim sistemini uyguluyor, hijyen şartlarını ön planda tutarak sürekli iyileştiriyoruz.

ÇOCUK Dostu Turizm

Çocuklarımız geleceğimizin yapıtaşları, bilincindeyiz. Onların özgür ve güven içinde

oldukları, hiçbir sömürüye maruz kalmadan büyümelerini önemsiyoruz. Onlar için özenle

hazırladığımız alanda zeka ve becerilerini geliştirmeye yönelik aktiviteler sunarken birlikte

yer aldıkları gruplarda arkadaşlık ilişkilerini de güçlendiriyoruz.

Yerel Ekonomiye Destek ve Suürdürulebilirik

Yerel ekonomiye olan katkımızın farkındayız, bu sebeple tedarikçilerimizin ve

hammaddelerimizin “%95’i yereldir. Sürdürülebilir turizm için, daha az enerji, su, atık üreten bir işletme olma amacımız hep devam edecektir.

Call Now Button